Grup de recerca biomèdica d’àmbit translacional dedicat al melanoma ocular

Barcelona Melanoma Uveal

Format per professionals multidisciplinaris de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO – L’Hospitalet)

Missió

Ajudar els pacients amb melanoma uveal a perllongar la seva esperança de vida. Per a això, busquem facilitar l’accés a diagnòstics i tractaments d’excel·lència superant les barreres entre la recerca bàsica i el metge especialista.

Visió

Considerem que tant a Espanya com a nivell global hi ha una manca de grups multidisciplinaris que abordin la problemàtica del malalt amb melanoma uveal de forma completa (integrant la recerca bàsica en la pràctica clínica des del punt de vista diagnòstic, pronòstic i terapèutic).

Valors

  • Comprensió. A través dels nostres actes i paraules creem un entorn de “cures” pels nostres pacients.
  • Integritat. Treballem junts per merèixer de la confiança dels nostres companys i pacients.
  • Excel·lència. En el diagnòstic i tractament.
  • Unitat multidisciplinària. Integrada per biòlegs, bioquímics, oftalmòlegs, oncòlegs i patòlegs.
  • Recerca. Desenvolupament de noves eines per millorar el diagnòstic i tractament del melanoma uveal.