Què és el melanoma uveal?

Divulgació general per a no professionals de la salut

Què és el melanoma uveal?

El melanoma uveal és un tipus de càncer que s’origina a l’ull. Comparteix el nom de melanoma amb el cutani però realment constitueix una entitat diferenciada des del punt de vista genètic i biològic. Com en tots els tipus de tumors malignes, la característica principal consisteix en el creixement desproporcionat de cèl·lules en què hi ha un dany genètic. Inicialment s’origina en l’úvea que és la capa vascular de l’ull i que es divideix en tres parts: la coroide, el cos ciliar i l’iris. Durant el transcurs de la malaltia, aquestes cèl·lules es poden disseminar fins a altres parts del cos (metàstasi) a través de la sang. La principal localització fora de l’ull és el fetge.

melano

A qui afecta?

Tot i que es tracta del tumor ocular més freqüent de l’adult, en realitat és una malaltia rara amb una incidència a Europa que es situa al voltant dels 2-8 casos per milió d’habitants i any. Afecta tant a homes com a dones amb una mitjana d’edat d’aproximadament 60 anys. Majoritàriament és un càncer no hereditari.

Per què es produeix?

A diferència del melanoma cutani no existeixen uns factors de risc ben definits. Tenir la pell i els ulls clars augmenten la probabilitat de patir un melanoma ocular.

Per motius encara desconeguts una sèrie de gens de les cèl·lules de l’ull es modifiquen i afavoreixen el creixement descontrolat de les mateixes fins a formar el tumor.

Quins símptomes produeix?

En les etapes inicials el melanoma ocular no ocasiona cap símptoma i s’identifica casualment durant una revisió oftalmològica rutinària. Pot causar algun dels següents símptomes:

  • Visió borrosa o canvis en el camp de visió
  • Mosques volants o llampecs de llum
  • Aparició d’una taca fosca a l’ull
  • Rarament dolor

Com es diagnostica?

Pel seu diagnòstic es precisa d’una revisió oftalmològica completa que inclogui un examen dels ulls amb les pupil·les dilatades. Generalment es complementa amb una ecografia ocular que permet prendre unes mesures acurades del tumor i confirmar el diagnòstic en la majoria de casos. Amb molt poca freqüència es necessària una biòpsia (extracció d’una mostra del tumor) per diagnosticar el melanoma ocular. És a dir, que a diferència d’altres càncers el tumor es diagnostica a partir de la clínica i les proves d’imatge. El paper principal de la biòpsia en el moment actual és el d’ajudar a precisar el pronòstic de la malaltia, ja que permet determinar les característiques genètiques del tumor.

Quins tractaments existeixen?

Existeixen diverses alternatives de tractament per quan el tumor està localitzat exclusivament a l’ull. L’elecció de la tècnica més idònia per a cada cas depèn principalment de la grandària i característiques inicials del melanoma ocular. A grans trets podem dividir els tractaments en: conservadors del globus ocular i radicals. En el nostre medi, el tractament més utilitzat és la braquiteràpia.

Com afecta a altres parts del cos?

Les cèl·lules del melanoma uveal tenen tendència a sortir de l’ull i disseminar-se per la resta del cos a través de la sang. Aquest fet es coneix amb el nom de metàstasi. El fetge és l’òrgan que s’afecta amb més freqüència. Per aquest motiu, des del moment del diagnòstic del melanoma ocular, els pacients han de complementar la visita oftalmològica amb una sèrie de proves que han de determinar si les cèl·lules malignes es localitzen fora de l’ull. Aquests exàmens els controlen els metges oncòlegs.

L’aparició de metàstasi condiciona de forma significativa el pronòstic de la malaltia. Constitueix la principal causa de defunció.

METASTASIS

Què investiguem?

Malgrat que en el melanoma cutani han aparegut bones notícies en els últims anys amb millores en les taxes de curació, no ha estat el cas del melanoma ocular, que continua sent una malaltia amb un ampli recorregut per a la investigació. Des de fa més de quatre dècades que no s’ha aconseguit millorar la supervivència dels pacients amb melanoma uveal. Aquest fet ocorre perquè fins ara la comunitat científica no ha arribat a comprendre de forma exacta els mecanismes d’aquest tipus de tumor.

El nostre equip intenta contribuir a millorar el que coneixem sobre el funcionament del melanoma uveal. Investiguem les bases moleculars que permeten l’inici, progressió i disseminació de la malaltia en forma de metàstasi. D’aquesta manera pretenem comprendre què succeeix en les nostres cèl·lules que permet que els tumors creixin dintre de l’ull. També estudiem per què en ocasions el tumor es dispersa per la sang fins a arribar al fetge.

Treballem a partir de la informació clínica que obtenim del seguiment dels nostres pacients i la combinem amb les tasques al laboratori a partir de models animals i cel·lulars.

Entendre els mecanismes que originen aquest tipus de càncer de forma exhaustiva permetrà que en el futur puguem controlar millor la malaltia.