Daniel Lorenzo Parra

Oftalmòleg (MD, FEBO, PhD)

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (2006). Va completar l’especialitat d’Oftalmologia a l’any 2011 a l’Hospital Universitari de Bellvitge. Màster en Investigació en Ciències Clíniques en el 2011 per la Universitat de Barcelona. Doctor Cum Laude per la Universitat de Barcelona el 2019 (títol: “Anàlisi de pacients amb llarga supervivència en el melanoma uveal metastàtic”).

Des de l’any 2015 forma part del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a on treballa com a metge adjunt de la Secció de Retina-Vitri i la Unitat d’Oncologia Ocular. Combina l’activitat assistencial clínica a l’hospital amb la investigació bàsica en col·laboració amb l’equip de professionals de l’IDIBELL.

La seva trajectòria investigadora es centra principalment en l’estudi de les vies moleculars del melanoma uveal a partir de models animals i en el desenvolupament de noves formes de braquiteràpia ocular.